Szakterületek Szakterületek

Ingatlanjog

Vállalom ingatlan tulajdonjogának átruházásával, hasznosításával, jogi helyzetének változtatásával kapcsolatos szerződések készítését, teljes körű földhivatali ügyintézéssel, Takarnet kapcsolattal. A megbízás teljesítése során ügyfeleim részére teljes körű adó – és illetékjogi tájékoztatást nyújtok.

Jellemző szerződéstípusok:

 • adásvétel
 • ajándékozás
 • csere
 • tulajdonközösség megszüntetése
 • tartás
 • életjáradék
 • használati megállapodás
 • bérleti szerződés
 • önálló épületfeltüntetés
 • ráépítés
 • társasház alapítás

Társasági jog

Vállalom gazdasági társaságok és nonprofit szervezetek alapításával kapcsolatos okiratok elkészítését és azok módosítását. A megbízás kiterjed az e-cégeljárásban történő jogi képviseletre is.

Öröklési jog

Vállalom örökléssel kapcsolatos okiratok (végrendelet, öröklési szerződés, lemondás az öröklésről) készítését, továbbá az örökös jogi képviseletét a hagyatéki, illetve peres eljárásban.

Családjog

Vállalom házassági vagyonjogi szerződések készítését, házassági bontóperekben és vagyonközösség megszüntetési perekben a jogi képviselet ellátását.